SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

 Tillbaka
 Back

FLICKSLÄNDA & JUNGFRUSLÄNDA

Ordning Beskrivning Metamorfos Biotop Fisketeknik

Bindbeskrivning

flicka1.JPG (24728 bytes)

Ordning :

Odonata , Trollsländor

Underordning :

Zygoptera , Flick o Jungfrusländor

3 Familjer Flicksländor

1 Familj Jungfrusländor

Beskrivning     till toppen av sidan
Nymferna har långsmala tunna strömlinjeformade kroppar med bladliknande gälar till stjärt. De använder gälarna likt fisken använder fenorna för att ta sig fram. Larverna lever i och mellan vegetationen på grunt vatten. Du finner dem bland rötterna från näckrosor och andra vattenväxter. De finns även bland rötter från strandnära landväxter. Flicksländorna återfinns i färre antal bland stenarna där passar istället trollsländornas jaktteknik bättre in. Flicksländornas nymfer anpassar sina färger till biotopen och omgivningen, färgerna varierar från mörktbrunt till olivt och gult. De gröna nymferna lever bland växterna. De gula och de mörkare lever bland rötter och bottenmaterial. Några arter lever i zonerna mellan växtligheten och botten. De frilevande arterna har spräckliga färger som är blandningar av jaktbiotopens varierande färger.
Metamorfos    till toppen av sidan
Nymfen tar upp till 5 år på sig att utvecklas till vuxen slända och genomgår då mellan 9 till 15 hudömsningar.Alla larver i vattnet skall tydligen ha en sammanhängande hudömsning, som gör larverna sårbara. Vid hudömsningen får larverna en klargrön färg som mörknar efter ett par timmar. Tiden innan kläckningen koncentreras sländorna på grundare vatten.
Biotop    till toppen av sidan
Välbuffrade syrerika friska vatten med gott om vegetation att använda till jaktmark. Flicksländorna föredrar källor i sjöar och håller sig till de lugnflytande partierna i vattendragen.
Livscykel 5 år
Ph känslighet 4 till 9
Fisketeknik     till toppen av sidan
På våren fiskar du imitationen över grunda vikar som sommartid håller vegetation. Senare på året kan du fiska den utanför uddar där mycket föda passerar pga vattenströmmar som tillför byten åt flick och jungfrusländorna. Där föda som mindre insekter passerar där passerar också fisken. En pelagisk fisk ignorerar inte ett större byte som en jagande Zygopteranymf. Du skall inte glömma bort att fiska ikring öar och grund med vegetation på botten. Exempelvis bland rötterna från näckrosorna och andra vattenväxter eller landväxter vid stranden.
Flicksländorna fiskas oftast i ett lugnt tempo, ibland ges ett ryck med kort uppehåll efter†åt som förhoppningsvis retar till hugg. Sjunk linan håller kvar imitationen nere efter botten vid vår fisket innan vegetationen hunnit upp. När vegetationen kommit upp fiskas den i vegetationens utkanter med tex intermediate.
Vid de tillfällen då tät växtlighet omöjliggjör fisket bland vegetationen fiskas den även ovan starkt kuperad botten utan växtlighet. Flytlinan används i grunda områden eller under kläckningen då nymferna simmar mot land och koncentreras vid stränderna.

till toppen av sidan Bind en imitation

Text och innovation : Max Jarno