Sportfiske för morgondagen

Den lilla föreningen med det stora innehållet
www.releasethefish.se

SFM logo och föreningsmärke

  Här presenterar vi lite information om insekter, flugor och flugbindning. Scrolla nedåt, du hittar säkert något intressant.

  Fakta om en insekts uppbyggnad.

  Insektskroppen

  Insektshuvudet

  Insektsbenen

  Insektsvingen

  Ph-känslighetstabell sländor

  Förkortningar till tabellen nedan

  tf 5,5 Kan tillfälligt klara pH5,5, maximalt en vecka
  fri Frilevande, direkt utsatt för en t.ex surstöt
  ref Refugiesökande, kan klara något lägre pH i buffrande refugium t.ex en lerklump
  grä Grävande, kan klara något lägre pH en kortare tid
  f/g Frilevande eller grävande

  Den billiga pH mätaren

  Nr Namn pH-gräns Levnadsbetingelser Kommentar
  1. Sötvattensräka (Gammarus) 6,0 tf 5,5 ref flerårig, allmän i större vattendrag
  2. Snäckor 6,0 tf 5,0 fri fleråriga, allmänna
  3. Iglar 5,5 ref fleråriga, allmänna i eutrofa vattendrag
  4. Gulögd åslända (Baetis fuscatus) 5,7 fri mindre allmän
  5. Grå åslända (Baetis muticus) 5,6 f/g ettårig, tämligen allmän i vattendrag med mycket näckmossa
  6. Å-sjösandslända (Ephemera) 5,5 grä 2-3 år i vatten, tämligen allmän på sand-/mjukbotten, mindre allmän i pH under 6,0
  7. Slammslända (Caenis) 5,5 fri ettårig, tämligen allmän i större snabba vattendrag med mycket vegetation
  8. Dammslända (Cloeon) 5,0 fri ettårig, allmän endast i stilla vattendrag
  9. Svart åslända (Baetis niger/digitatus) 4,8 fri ettårig, allmän i vattendrag med lägsta pH 5,0
  10. Gul forslända (Heptagenia sulphurea) 4,7 fri 1-2 år i vatten, mycket allmän i stenar under fors
  11. Simmsländor (Siphlonuris) 4,5 fri ettårig, tämligen allmän
  12. Stor åslända (Baetis rhodani) 4,5 fri mycket allmän i snabba vatten
  13. "Norrlands sjöslända" (Arthroplea congener) 4,3 fri ettårig, mindre allmän, tämligen allmän norrut, sällsynt vid pH under 5,6
  14. Brun forsslända (Heptagenia fuscogrisea) 4,2 fri ettårig, allmän, särskilt i vattendrag med mycket starr
  15. Vasslända (Leptophlebia) 3,5 fri ettårig, mycket allmän, särskilt i sura vatten

  Text :Sportfiske för morgondagen

Fiskevård

Här hittar du mycket information om fiskevård.

Fotogalleri

(öppnas i nya fönster)