Sportfiske för morgondagen

Den lilla föreningen med det stora innehållet
www.releasethefish.se

SFM logo och föreningsmärke

Fiskevård:

  Vi håller fortfarande på med en del arbete i Lumsån.
 • Vi kontrollerar att vårfloden inte förändrar för mycket och i så fall åtgärdar vi det. Vi justerar någon sten i fåran emellanåt också.
 • Vi fiskar efter gädda på vissa ställen i ån där de trivs och försöker göra små ändringar i ån så att gäddorna har det svårare att komma upp till öringens lekplatser tillika yngel ståndplatser.
 • Vi utför elfiske i forskningsyfte i ån.
 • Vi gör insektsinventeringar i ån.

Fisketillsyn:

 • Vi utövar fisketillsyn i åarna och andra vatten med självreproducerande bestånd som en del av fiskevården.

Flugbindning:

 • Under den mörka säsongen träffas vi en gång i veckan och binder flugor och ljuger lite.

Möten:

 • Vi träffas regelbundet och diskuterar olika saker. Mellan oktober och april träffas vi mest inomhus och under perioden maj-september mest vid fiskevattnen.

Åsiktsutbyte:

 • Trots att vi på sistone har legat lite lågt med detta deltar vi på mässor för spridning av vår syn på fisket och debatterar på olika forum på Internet och seminarium.

Fiskevård

Här hittar du mycket information om fiskevård.

Fotogalleri

(öppnas i nya fönster)
  an image

  Om vi alls skall ha något fiske kvar att prata om i framtiden glöm då bort alla bakåtsträvares ord och koncentrera dig på att bevara sportfiskets kvalitet.