Sportfiske för morgondagen

Den lilla föreningen med det stora innehållet
www.releasethefish.se

SFM logo och föreningsmärke

  Biotopvårdsåtgärder i Lumsån (Hedströmmen)

  Följande sammanställning omfattar en kort slutredovisning av de förbättrande åtgärder som tillsammans med Sveaskog gjordes i vattendraget under 2001-2020. Denna sammanställning är gjord av föreningen Sportfiske För Morgondagen.

  Sid 1:

  Sid 1

  Sid 2:

  Sid 2

  Sid 3:

  Sid 3

  Sid 4:

  Sid 4

  Sid 5:

  Sid 5

  Text och information:Sportfiske för morgondagen,

Fiskevård

Här hittar du mycket information om fiskevård.

  Catch and release, Please. Fånga och släpp, Tack.

  Om vi alls skall ha något fiske kvar att prata om i framtiden glöm då bort alla bakåtsträvares ord och koncentrera dig på att bevara sportfiskets kvalitet.