Sportfiske för morgondagen

Den lilla föreningen med det stora innehållet
www.releasethefish.se

SFM logo och föreningsmärke

  Biotopvårdsåtgärder i Spannån (Hedströmmen)

  Följande sammanställning omfattar en kort beskrivning av de förbättrande åtgärder som tillsammans med Sveaskog gjordes i vattendraget under 2005. Denna korta sammanställning är gjord av föreningen Sportfiske För Morgondagen.

  Inledning:

  Spannån, Skräddartorpsån och Lumsån är egentligen en och samma samma å. De byter namn efter varje sjö/tjärn som dom passerar. För att efter den stora Malingsbosjön få sitt riktiga namn , Hedströmmen. Spannån och Skräddartorpsåns avrinningsområde har varit hårt flottledsrensat och spåren finns fortfarande kvar. Åbotten var slät och utan stora variationer på djupet.Krokforsarna, mitten på sträckan(efter åtgärd)

  Spannån (mitten på sträckan)

  Under 80-talet iordningställdes Spannån för sportfisket under ledning av dåvarande Domänverket. En utveckling av sportfisket gjordes och man biotopvårdade bl.a Spannån och Skräddartorpsån. Dessvärre såg vi att dessa åtgärder ledde till flera negativa konsekvenser i form av pool liknande partier med trösklar vars huvudsakliga uppgift vart att vid en vattenhöjning innebära en kraftigare erosion på strandbrinken. Vid lågvatten klarade inte öringen att förflytta sig mellan trösklarna, istället blev dom ett lätt byte för gäddan som trivs i dom mer lugnare vattenpartierna.

  En mer ökat fisketryck på strömfisket nere i Baggådalen(Hedströmmen) ledde till att man blickade på andra alternativa vatten. Spannån som rinner mellan Spannsjön och Söndagssjön som är lättillgängliga ur flera perspektiv väckte Sveaskogs intresse. Vi i föreningen Sportfiske för morgondagen fick i uppdrag att restaurera ån efter att en presentationsplan lades fram till Sveaskog att återställa ån igen.

  Under försommaren 2005 var det dags för en grävmaskin att påbörja det grova arbetet i ån. Infotavla vid SpannånHär skulle det skapas en biotop som skulle gynna öringen bättre men också att försöka att skapa en miljö där vattnet stannade kvar längre i ån med fler hålor och små pooler, men ändock så pass strömsatta att dom inte skulle bli för stillastående vattenmässigt. Sådana små pooler skapades! Efter restaureringarna totalfredades ån fram till premiären 2007.

  Spannån info tavla

  Är du ute efter matfisk?, är inte Spannån det rätta vattnet för dig. Men om du uppskattar ett avstämt flugfiske på öring i en vacker omgivning kan du verkligen finna dig till ro här. Idag stödutsätter Sveaskog öring upp till 4 hg i Spannån.

  Text och information:Sportfiske för morgondagen,

Fiskevård

Här hittar du mycket information om fiskevård.

Fotogalleri

  Catch and release, Please. Fånga och släpp, Tack.

  Om vi alls skall ha något fiske kvar att prata om i framtiden glöm då bort alla bakåtsträvares ord och koncentrera dig på att bevara sportfiskets kvalitet.