Sportfiske för morgondagen

Den lilla föreningen med det stora innehållet
www.releasethefish.se

SFM logo och föreningsmärke

Som en sann genuin naturvän och sportfiskare kommer du under årens lopp att vidga din vyer. Från det att tidigare bara inriktat dig på fisken och dess matvanor har fisket i sig själv blivit en del i ditt naturintresse.

Numera är det inte bara sjöarna och vattendragen som lockar, utan hädanefter kommer samspelet i naturen ha en viktigare roll.

Dagligen ser vi i massmedia hur vår miljö utsätts för stora påfrestningar i form av : utsläpp från tunga industrin , skogsbolagens skövlingar och kraftverksbyggarnas ingrepp i älvarnas flöden.

Allt detta medför : temperaturförändringar, försurning, övergödning och det drabbar våra kära vänner, salmoniderna. Det är på tiden att vi börjar engagera oss i miljöfrågor och dela med oss av våra skilda kunskaper för ett fortsatt liv på denna jord genom att bojkotta miljöfarliga produkter och aktivt arbeta för dig och dina medmänniskors omgivning.

En livsstil som är så hänsynsfull mot miljön som möjligt. Vår strävan är att värna om ett flugfiske vänligare samhälle.

Fiskevård

Här hittar du mycket information om fiskevård.

Fotogalleri

(öppnas i nya fönster)
    an image

    Om vi alls skall ha något fiske kvar att prata om i framtiden glöm då bort alla bakåtsträvares ord och koncentrera dig på att bevara sportfiskets kvalitet.