Sportfiske för morgondagen

Den lilla föreningen med det stora innehållet
www.releasethefish.se

SFM logo och föreningsmärke

  Vad innebär att fiska på ett miljövänligt sätt?

  Princip eller ståndpunkt Konkreta sportfiskehandlingar
  Verka för en miljövänligare utveckling
 • Främja och sprida åsikter som står i samklang med naturens ekologiska balans.
 • Leva en miljövänlig livsstil, det vill säga att våra vardagshandlingar belastar naturen så lite som möjligt.
 • Stödja organisationer som värnar för miljön.
 • Bedriva fiskevård som en naturlig del av sportfisket
 • Aktivt medverka till att befintliga goda miljöer bevaras.
 • Medverka för att skadade miljöer återställs.
 • Efter förmåga stödja allt arbete till skydd för- och förbättring av fiskbeståndet.
 • Fiska på ett ekologiskt sätt
 • Tillämpa Catch and release varje gång som det är möjligt.
 • All fångad naturreproducerande fisk släpps fri, särskilt fiskarter som just där är decimerade och som kan härledas till ett naturligt reproducerande fiskbestånd.
 • Se till att fisken inte skadas och släpp den varsamt: vända på den hullinglösa kroken utan att ta ut fisken ur vattnet.
 • Fiska ansvarsfullt och skaffa sig kännedom om gällande bestämmelser såsom fredningstider, fredningsområden samt ömtålig natur.
 • Fisket får ej ske där förbud råder. Inte heller efter lekande eller lekvandrande fisk, eftersom då stör man deras fortplantning.
 • Minimera påverkan på naturen runt omkring och försöka lämna så lite spår efter sig som möjligt.
 • Fisket som avkoppling och för nöjes skull
 • Att fiska för rekreation och inte för husbehov. Att fiska för nöje och rekreation innebär att inte värdera fiskelycka i kilo eller antal fiskar.
 • Njuta av naturupplevelsen och inte av att få matfisk.
 • Att sportfiska på fritid innebär att använda bara ett spö och enkelkrok.

Fiskevård

Här hittar du mycket information om fiskevård.

Fotogalleri

(öppnas i nya fönster)
  an image

  Om vi alls skall ha något fiske kvar att prata om i framtiden glöm då bort alla bakåtsträvares ord och koncentrera dig på att bevara sportfiskets kvalitet.