SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

 Tillbaka
 Back

STENSIMPA

 

Beskrivning      Fisketeknik

 

 

 

 

Tillbaka till toppen av sidanBeskrivning
 

Simpan är en utpräglad bottenfisk den lever bland stenar sand och bottenväxter. I åar med kallt och syrerikt vatten som syresätts av rask och snabb ström mellan storsten.

Simpan har en bred och platt kropp från huvudet för att sen smalna av mot stjärten. Fenorna är ovanligt breda och stora i förhållande till kroppsstorleken. Från kväll till gryning är den mest aktiv då den jagar samma sorts insekter som strömmarnas mindre öring.

Simpan konkurrerar alltså med bäcköringen om födan men det värsta är att den också frossar på öringens yngel och rom. I de vatten som simpan finns brukar de stationära öringbestånden av naturlig öring vara glesa.

Om det finns naturlig öring handlar det oftast om stor näringsvandrande fisk från en sjö eller ett sel. Dessa vatten brukar samtidigt inte bjuda på ett rikt insektsliv. Eftersom simpan lever under stenarna tillsammans med insekterna för den optimala jaktmarker i insektshabitaten.

Den större öringen i dessa insektsfattiga strömmar blir då beroende av simpan och simpimitationen kan då ge ett gott streamerfiske.

 

 

Tillbaka till toppen av sidanFisketeknik
 

Flytlina och väl förtyngd fluga.

Stensimpimitationen fiskas nära botten och oftast långsamt imiterandes en simpa ute på vift i den oskyddade världen.
Grymt effektivt i vissa vatten !

Text : Max Jarno