SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

 Tillbaka
 Back

MYROR

 

Beskrivning     Biotop      Fisketeknik

 

 

 

Ordning

Hymenoptera
Familj
Formicidae ca 60 arter

 

 

Tillbaka till toppen av sidanBeskrivning

Alla myror karakteriseras av att deras kropp har en eller två midjor, och ett förhållandevis stort huvud. Storleken på de olika arterna skiftar från några mm till cm. Färgerna är oftast kombinationer av rött, svart och brunt.
De har även en för djurvärlden utvecklad social samhällsstruktur.
Inte fullt så rättvis i våra ögon men den håller samman myrsamhället. Kolonin består av drottningar, hanar och sedan arbetare som gör allt arbete.
Arbetarna har inga vingar och parar sig inte utan de har olika arbetsuppgifter. Vissa arbetare har till uppgift att vakta boet, några reparerar andra söker föda. Arbetare kan under olyckliga omständigheter hamna i vattnet och där bli föda åt fisk.
Det är de myror som lever i närhet till vatten vars liv kan förändras av en vindpuff.
Under lövsprickningen kan man vid Bergslagsskogarnas små sjöar se arbetsmyror uppe i lövträden. Det är vid de strandnära björkarna jag har uppmärksammat det här. Det är antagligen björkknopparna myrorna är på jakt efter. Myrorna kanske finner näring eller något byggmaterial i de saftiga löven. Dessa myror faller tidvis ner i vattnet i stora mängder vilket fisken uppmärksammar. Detta har jag råkat ut för många gånger under åren.
Drottningar och hanar kommer ibland kontakt med vattnet på väg
till / under eller efter själva parningen.
Parningsakten sker i luften när den är avklarad dör hannarna och honan kapar vingarna. Det är vid dessa tillfällen som hannarna i tusental kan blåsa ut över vattnet.
Kan inte minnas att jag själv råkat ut för detta omtalade fenomen men myrfiske existerar lyckligtvis även under andra former.
 

 

Tillbaka till toppen av sidanBiotop

Myror finner man oftast i skogslandet, du finner myrsamhällen mest i anslutning till barrskog.

 

 

Tillbaka till toppen av sidanFisketeknik

Myrsvärmningar är de mest kända tillfällena bland flugfiskare då myrimitationerna blir effektiva. Myrorna blir sårbara under svärmningen. Svärmningen sker under sommardagar då de svärmande hannarna pga blåst kan hamna i vattnet. Hannarna som ligger i ytspänningen kommer förgäves försöka komma upp i luften men de hålls kvar i vattnet pga av ytspänningen. De små rycken insekten gör skapar små vågor vars störningar på ytan lockar till sig fisk.
Det enklaste sättet att efterlikna rörelserna görs med ryck i linan.
Öringen vet att insekter som fastnat i ytspänningen oftast inte tar sig därifrån. Vid dessa tillfällen tar sig öringen an födan i makligt tempo när den vet att han har gott om tid på sig. Sårbarheten tillsammans med lite myrsyra är antagligen anledningen till varför myrorna står så högt i kurs hos öringen.
Öringen får i vissa skogsvatten se myror vid flertal tillfällen under säsongen. Det händer antagligen tillräckligt många gånger för att myrorna ska finnas kvar i fiskens matminne.
Det märks i många av våra skogsvatten, där en fridrivande myra i åns strandkant är något som kan ge fisk. Detsamma gäller i skogssjöarna, attraktor fiske med myrimitationer är oundvikligt effektivt.
Flugorna fiskas både infettade och ofettade beroende på omständigheterna vid vattnet. Är det svärmning vet vi lätt vad fisken vill ha, det är väldigt sällan fisken föredrar något annat än just en imitering av den aktuella kläckningen. Oftast kan du placera en ofettad myra i vattnet för det är många gånger effektivast. Vid vissa tillfällen när vattnet rinner snabbare kan du behöva fetta in myrimitationen.
Text : Max Jarno