SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

 Tillbaka
 Back

HARKRANKEN

"CRANEFLIE DADDY LONG LEG"

"Bild / foto kommer vid senare tillfälle".

Till toppen utav sidan.Ordning

Insektsordningen :

DIPTERA.

Underordning :

NEMATOCERA. Brachycera, Cyclorrapha

Familj :

TIPULIDAE.

 

Till toppen utav sidan.Beskrivning

Harkranken tillhör ordningen Diptera = tvåvingar.

Harkranken har en tunn kropp med långsmala vingar och långa tunna spretiga ben. Där det främre vingparet är fulltutvecklat medan det bakre vingparet är utformat som stumpar.

En stor del av de fullvuxna honorna lägger sina ägg genom att doppa bakkroppen med äggbollarna i ytan. Äggen är svarta och uppemot ett par hundra stycken.

Efter att dessa larver kläckts ur äggen börjar vissa arters larver leva på vegetationens rötter och andra växtdelar.

De gråbruna vattenlevande larverna, som lever på bottensedimentets växtrötter antager kroppsfärgen från omgivningen.

Under vintern äter de aktivt och växer kontinuerligt fram till nästkommande vår.

De flesta Harkrankars livscykel är ettårig.

Vårens och försommarens värmande sol gör det dags för krankarnas omvandling till flygfärdiga insekter (genom puppstadiets metamorfos).

Kläckningarna äger rum under hela sommaren men oftast bara sporadiskt, det sker ofta en topp i kläckningarna under senvåren.

Innan kläckningen förbereder sig larven genom att innesluta sig i pupphuset. Där den senare förvandlas till en flygfärdig krank.

Puppstadiet tar ungefär två veckor vid normala omständigheter.

Den färdiga insekten inuti puppskalet kan till viss mån röra på pupphöljet och därigenom simma halvhjälpligt. På det viset kommer vissa vattenlevande arter långsamt upp till ytan för att kläckas.

Det finns även arter som lägger sina ägg i jorden där deras larver sedan förpuppas. Larverna återvänder sedan till vattnet för att växa till sig.

Harkrankarnas betydelse för flugfiskaren är ännu inte helt utforskat vid fiske med larv och puppimitationer.

Att imitera de enskilda vuxna arterna blir antagligen ringa när de bara sporadiskt blåser ner i vattnet. Men tillsammans med de vattenlevande arternas vuxna insekter blir de intressanta för fisken.

Till toppen utav sidan.Biotop

De återfinns i nästan alla typer av skandinaviska vatten.

Till toppen utav sidan.Fisketeknik

Någon fisketeknik för larverna har jag ännu inte utvecklat och vet inte heller om den har något värde, detsamma gäller för pupporna. För pupporna kan flugfiskaren tex använda mönster liknande de man använder för att efterlikna de stora nattsländorna.

Men att fisken däremot tar de vuxna färdiga insekterna har många flugfiskare upplevt.

Till toppen utav sidan.Tekniken för de vuxna krankarna

Det är ingen märkvärdig fisketeknik utan dessa flugor kan fiskas på alla möjliga vis flytande. Krankarna är rätt så livliga så några ryck i linan är inte helt fel. Några gånger har det skett att riktigt stor fisk har tagit en snabbt stripande krank över blank yta.

Effektiva flugmönster är Variant flugor med stort hackel.

Maxpuppor(finns att köpa hos LB flugfiske i Gbg.) i stora storlekar kan funka för kläckningarna.

Glöm inte bort krankarna vid harrfisket!

Till toppen utav sidan.

Text :

Max Jarno