SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

 Tillbaka
 Back

ELRITSA

Phoxinus phoxinus

 

Beskrivning       Fisketeknik

 

tillbaka till toppen av sidanBeskrivning

Elritsan , den populära fisken att använda som levande agn av metare pga av att den är seglivad och avger fermoner när den skadas.
Doftämnena gör så att rovfisken lockas till hugg.
Den har många namn bla Blindsill, Kvidd och i Norge orekyte. Elritsan är en decimeterlång fisk som mestadels återfinns på sandig och grusig botten i kalla vattendrag.
Utseendet på elritsorna varierar lite för de kan anpassa sin färgdräkt efter öringens dräkt. De liknar småöringarna ända till den grad så att de lever tillsammans och i närheten av öringarna. Denna för öringen ofrivilliga samexistens leder till hårdare konkurrens om födan. Elritsorna tillhör släktet karpfiskar ett släkte som är känt för sina effektiva metoder att tillgodogöra sig den tillgängliga födan. De flesta öringvatten är inte näringsrika i tillräcklig grad för att även hålla elritsa.
Konkurrensen vinns slutligen oftast av karpfisken, när den ger sig på konkurrentens ägg. Många fina öringbestånd har fått stryka på foten när mindre nogräknade fiskare hällt ut sin hink med levande elritsa efter avslutad fisketur. Kanske hällde de ut fisken i tron att öringen i vattnet nu skulle få sig ett näringstillskott. Det kan rentav varit en dålig fiskedag som fick fiskaren att begå detta brott trots bättre vetande.
Öring i vattendrag med ditkommen elritsa uppvisar lägre medelvikt på öringen än tidigare då öringen var ensam i vattnet. Beståndet består nu av ett fåtal väldigt stora exemplar öring som huvudsakligen gått ifrån insektsdieten. elritsorna är snabba och svåra byten för den större öringen. Har sett att öring vänta in elritsor på grunt vatten likt gäddor.
Tillbaks till elritsorna i juni juli samlas elritsorna i stora lekstim på decimeterdjupt strömmande vatten. På hannen blir buken och bröst bukfenorna röda ryggen blir mörkare. Leken sker över strömsatt stenbotten och äggen kläcks efter 5-10 dar.

 

tillbaka till toppen av sidanFisketeknik

Fisket sker med streamerflugor på olika vis beroende av vattnets karaktär. I sjöar och sel tar du hem flugan med handtvist eller streamertag. På lugnflyten kastar du ut flugan 90 grader mot strömmen och låter den hänga medans den driver nedströms dig. Bland stenarna i forsen söker du upp platser för strömlä. Där håller Elritsorna hus och imellanåt någon öring som biter tag i flugan.
Presentationen bör mestadels vara nära botten och i långsamt tempo.
I sjö och sel finner du småfisken ofta ikring stränderna ätandes utav den rikliga tillgången på mat där.
På lugnflyten kan det vara långt imellan Predatorerna och Elritsorna. Fisket blir mer på måfå om man inte vet den exakta positionen på öringen eller dess föda.
I strömmen fiskar du på de för omgivningen mest lugna och djupa vatten du finner.
Använd mörka simpimitationer av tex rävhår de har jag själv goda erfarenheter av.

text : Max Jarno