SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

 Tillbaka
 Back

CORIXA

Beskrivning         Fisketeknik

Ordning

Hemiptera
Underordning
Heteroptera Skinnbaggar
Familj
Corixidae Buksimmare
28(33) och 3 arter

 

 

tillbaka till toppen utav sidanBeskrivning

Corixan kan enligt min mening liknas vid en kapsejsad upp och nedvänd roddbåt försedd med utstickande åror, på undersidan har båten en luftficka.
Ryggen : (upp och nedvänd båtbotten) är blank.
Buken : (sittbrunnen) har tidvis en silverskimrande luftbubbla.
Benen : (årbladen) är de i ändarna behårade benen.
Ryggen består av ett vingpar som corixan använder under parningsbestyren. Det är under vingarna som corixan håller den karakteristiska bubblan.
Det längsta bakersta benparet av corixans totalt tre benpar är det benpar den använder till åror. De flesta corixorna är upp till centimetern långa. De är rovdjur och lever bland växterna, några arter är upp till sju cm.
Färgen på kroppen varierar men är oftast ljus vit till gul.
På ovansidan är den ljusa färgen övertäckt av mörkare färgade mönster som ger intryck av en mörk insekt.
Du finner dem på grunt vatten upp till två meters djup.
När vattnet är djupare än 2m får vattenbaggen det svårare att undvika predatorer.
De är själva rovdjur och de kan hänga fritt i vattnet under sin väntan på byten.
Ofta håller de sig inne bland skyddande växter o annan bråte där födan och skyddet finns. Men det är inget måste.
Efter sisådär en timme tar luften slut i bubblan och Corixan börjar sin farofyllda färd upp mot ytan.
Det är vid sådana här tillfällen corixan exponerar sig för fisken.
Vuxna skinnbaggar lämnar vattenvärlden användandes av sina vingar.
Luftburna söker de sig en partner för att para sig.
Parningen sker tidigt på våren eller sent på hösten.
Efter parningen återvänder honan för att lägga äggen under vattenytan.
Har varit med om denna kläckning i Gysinge men fick inte en enda fisk då pga avsaknad från rätt mönster.
Corixor återfinns i alla typer av vatten från försurade till övergödda sjöar och även i lugnflytande åar. De lever utefter botten i strandlinjen på grunt vatten av växter eller växtalger.

 

 

tillbaka till toppen utav sidanFisketeknik

När Skinnbaggen stiger till ytan för att hämta luft skimrar den inte mycket eftersom luftförrådet har tagit slut. Då duger det med vilken imitation som helst. Ljus underkropp och mörk överkropp se bara till att mönstret är balanserat så det inte snurrar runt.
När den simmar ner mot botten med påfyllt luftförråd glänser bubblan och vingarna blänker svart.

Nu vet insekten att det är bråttom ner till tryggheten. Simrörelserna går snabbt och ryckigt ner.

I det nedåtgående skedet fiskar en flytande plastcorixa med luftbubbla bra med intermediate eller sjunklina. Fiskar du "dyket" med Flytlina bör du göra en förtyngd Corixa. Hemtagningen bör ske med små korta ryck i jämnt tempo.

Text : Max Jarno