Sportfiske för morgondagen

Den lilla föreningen med det stora innehållet
www.releasethefish.se

SFM logo och föreningsmärke

  Våra etiska regler är endast ett förtydligande av paragraf 2 i föreningens gällande stadgar

  Fiskaren

 • Skall alltid verka för försvar av natur och miljö samt att efter förmåga stödja allt arbete till skydd för- och förbättring av fiskbeståndet genom aktiv fiskevård.
 • Skall alltid förvärva erfoderliga tillstånd till sportfiske och inte missbruka allemansrätten.
 • Skall före fisket skaffa sig kännedom om gällande bestämmelser såsom fredningstider , fredningsområden samt ömtålig natur.
 • Fisken

 • Skall varsamt sättas tillbaka i vattnet.
 • Fisket

 • Skall utövas på ett sportfiskemässigt sätt och eftersträva principen : en fiskare - ett spö - och hullinglös krok.
 • Skall utövas med känsla för det levande och förståelse för att de olika fiskarterna skall kunna leva vidare.
 • Får ej ske där förbud råder eller efter lekande fisk.

Fiskevård

Här hittar du mycket information om fiskevård.

Fotogalleri

(öppnas i nya fönster)
  an image

  Om vi alls skall ha något fiske kvar att prata om i framtiden glöm då bort alla bakåtsträvares ord och koncentrera dig på att bevara sportfiskets kvalitet.